Banner
World Plugs by Location U                                                A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   Y   Z  
U Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom
United States Virgin Islands United States of America Uruguay Uzbekistan
Plug Type Electric Potential Frequency
Uganda  
  Type G 240 V 50 Hz
Ukraine  
  Type C 220 V 50 Hz
  Type F 220 V 50 Hz
United Arab Emirates  
  Type C 220 V 50 Hz
  Type D 220 V 50 Hz
  Type G 220 V 50 Hz
United Kingdom  
  Type G 230 V 50 Hz
United States Virgin Islands  
  Type A 110 V 60 Hz
  Type B 110 V 60 Hz
United States of America  
  Type A 120 V 60 Hz
  Type B 120 V 60 Hz
Uruguay  
  Type C 230 V 50 Hz
  Type F 230 V 50 Hz
  Type I 230 V 50 Hz
  Type L 230 V 50 Hz
Uzbekistan  
  Type G 220 V 50 Hz
  Type I 220 V 50 Hz